واوبوک چگونه كار می‌كند؟


• من ناشر هستم.

30% از قیمت فروش کتاب گویا سهم صاحب امتیاز در نظر گرفته می‌شود. صاحب امتیاز شامل مولف (مولفان)، مترجم (مترجمان) و ناشر کتاب خواهد شد.قدم اول:


در وب‌سایت واو عضو شوید و پروفایل ایجاد کنید.

قدم دوم:


عناوین کتاب‌های انتشارات خود را در پروفایلتان وارد کنید به همراه توضیح مختصر و پیشنهاد نوع صدای مناسب روایت هر کتاب.

توضیح: ضروریست کتب فهرست شده دارای مجوز نشر با تاریخ معتبر باشند.

قدم سوم:


واو ناشر کتاب را به عنوان نماینده صاحبان امتیاز تلقی می‌کند و مدیر تولید با ناشر قرارداد منعقد می‌کند. انتقال سهم صاحبان امتیاز به دو صورت میسر است:
الف- ۳۰% سهام به ناشر به عنوان نماینده صاحبان امتیاز پرداخت شود و ناشر پیرو هرگونه قراردادی مابین خود و سایر صاحبان امتیاز، حق‌السهم ایشان را پرداخت نماید.
ب- ناشر در برگه ضمیمه قرارداد هر عنوان موضوع همکاری با مدیر تولید مربوطه، درصد سهام سایر صاحبان امتیاز را درج نماید و واو مستقیماً به ایشان پرداخت ‌کند.
برای انتخاب گزینه «ب» ضروریست کلیه صاحبان امتیاز در بستر واو پروفایل ایجاد کرده باشند.

قدم چهارم:


مدیران تولید واو نمونه‌های صوتی برای خوانش متن شما پیشنهاد می‌دهند. پس از تایید شما، قرارداد منعقد شده و مراحل تولید آغاز می‌شود.

قدم پنجم:


نسخه کامل صوتی متن شما برایتان ارسال خواهد شد. اگر نیاز به اصلاح داشته باشد موارد را به مدیر تولید ابلاغ می‌کنید.

قدم ششم:


نسخه کامل صوتی متن شما برایتان ارسال خواهد شد. اگر نیاز به اصلاح داشته باشد موارد را به مدیر تولید ابلاغ می‌کنید. پس از تایید نسخه نهایی، کتاب گویا در اپلیکیشن واو منتشر و عرضه می‌شود.

قدم هفتم:


در دسترس بودن هر اثری نیاز به معرفی دارد. از شبکه‌های اطلاع رسانی خود استفاده کنید.

قدم هشتم:


درصد سهم شما از فروش در هر لحظه در پروفایل شما قابل رویت خواهد بود و به صورت ماهیانه به حساب شما واریز می‌شود.