واوبوک چگونه كار می‌كند؟


• من مؤلف یا مترجم هستم.

۳۰% از قیمت فروش کتاب گویا سهم صاحب امتیاز در نظر گرفته می‌شود. صاحب امتیاز شامل مولف (مولفان)، مترجم (مترجمان) و ناشر کتاب خواهد شد.قدم اول:


در وب‌سایت واو عضو شوید و پروفایل ایجاد کنید.

قدم دوم:


عناوین کتاب‌های خود را در پروفایلتان وارد کنید به همراه توضیح مختصر و پیشنهاد نوع صدای مناسب روایت.

قدم سوم:


برای تولید صوتی کتاب شما، ضروریست متن مذکور مجوز نشر کتاب گرفته باشد. در نتیجه یکی از سه حالت زیر دنبال می‌شود:

الف- متن شما توسط ناشری مجوز نشر گرفته است. در این حالت می‌توانید عنوان کتاب خود را در پروفایلتان وارد کنید و از ناشر کتاب بخواهید مجوز کتاب را تایید و بارگذاری کند. طبیعتاً این موضوع منوط به عقد قرارداد نشر صوتی میان شما و ناشر کتاب خواهد بود. در نهایت مدیر تولید با ناشر قرارداد منعقد می‌کند و سهم شما مطابق میزان تعیین شده در قرارداد میان شما و ناشر، به حساب شما واریز می‌شود. ب- برای متن خود مجوز ناشر/مولف گرفته‌اید. در این حالت کافیست عنوان کتاب خود را در پروفایلتان وارد و مجوز نشر را بارگذاری نمایید. نتیجتاً مدیر تولید با شما به عنوان صاحب امتیاز قرارداد منعقد می‌کند. ج- متن شما مجوز نشر نگرفته است. در این حالت ابتدا از طریق انتخاب یک ناشر نسبت به اخذ مجوز نشر اقدام کنید و یا مستقیماً مجوز ناشر/مولف بگیرید و یا از «و» بخواهید اقدام به اخذ مجوز نماید.

قدم چهارم:


مدیران تولید واو نمونه‌های صوتی برای خوانش متن شما پیشنهاد می‌دهند. شروع تولید تولید منوط به تایید شماست.

قدم پنجم:


پس از تایید شما، قرارداد تولید کتاب گویا میان شما و مدیر تولید واو منعقد می‌شود.

قدم ششم:


مراحل تولید کتاب گویا آغاز می‌شود.

قدم هفتم:


نسخه کامل صوتی متن شما برایتان ارسال خواهد شد. اگر نیاز به اصلاح داشته باشد موارد را به مدیر تولید ابلاغ می‌کنید. پس از تایید نسخه نهایی، کتاب گویا در اپلیکیشن واو منتشر و عرضه می‌شود.

قدم هشتم:


از شبکه‌های اطلاع‌رسانی خود برای معرفی بهتر اثرتان به مخاطب استفاده کنید.

قدم نهم:


درصد سهم شما در هر لحظه در پروفایل شما قابل رویت خواهد بود و به صورت ماهیانه به حساب شما واریز می‌شود.